Några iakttagelser kring ny S-regering nov 2021

När dammet har lagt sig är det läge för reflektioner. Respekt för konkurrens från SD visas bl.a genom att ge plats för LO-företrädare. Partisekreteraren i S Tobias Boudin har varit orförande i Kommunal. Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har varit LO-ordförande. Det är väl känt att LO har en stor del medlemmar som sympatiserar med SD. Inom arbetarrörelsen har en klyfta uppstått som vidgats mellan partiet och facket. Motiv finns att tillsätta framstående företrädare från LO för att bredda moteld till SD. Men det kommer kanske inte att ske öppet.

Redan dag 1 har den nya ministern för klimat och miljö Annika Strandhäll gått ut med prioritering av slutförvar av kärnavfall. Det är en del av energipolitiken där S känner trycket från SD, KD, M och även L. Jimmie Åkesson sa i intervju att han saknade kärnkraft i regeringsförklaringen. Kanske sker en kursändring först efter valet hösten -22 med nya färger i regeringen.

Mer har sagts i media om ministern för infrastruktur Tomas Eneroth och pågående förundersökning med misstanke om sexuellt ofredande. Det ger syn för sägen hur en skandal flyttar fokus från de politiska sakfrågorna.

Det återstår att se om Jimmie Åkesson får sina farhågor besannade om ”Juholtvibbar” som han kände på estraden inför sina partimedlemmar vid landsmötet i Karlstad härförleden. Men det finns idag inga tecken på att Magdalena Andersson kommer att ge upp som partiordförande och statsminister. Hon har en mycket solid bas med sin utbildning och erfarenhet. Men i politik kan allting hända. Hon löper risk att bli den sista S-ledaren som statsminister.

För att minska risken att redan nästa höst hamna i historiens skymningsland är radikala idéer en möjlighet. Djurrätt och djurskydd behöver ett eget departement och minister. En sådan satsning kan få omedelbar förståelse hos en stor del av medborgarna. Konkurrenter som C och MP och M får skrämselhicka av att gå miste om 2000-talets viktigaste politiska innovation. Om inte någon annan tar mod till sig att värna om djuren på politisk nivå kan SD mycket väl hinna före. Nu är det sagt. Återstår att göra.

Global handel med gödselmedel, återverkningar

ABC News rapporterar om Kinas exportstopp av gödselmedel. Ett skalv har känts genom hela mediavärlden. Det talas om en fördubbling av priserna på gödselmedel från andra exportländer än Kina. Hur mycket det kommer att bidra till ökade priser på livsmedel är ännu för tidigt att säga. Även transportkostnader har ökat kraftigt, men lägre oljepris kommer att dämpa prisökningen.

Effekten av ökade produktionskostnader och därmed ökade konsumentpriser kommer att synas i återverkningar på sammansättningen av konsumentens val. Om köttpriserna ökar kommer växtbaserade livsmedel ta en större del i hushållsbudgeten. Även om också växtbaserat ökar i pris. Om det blir chockhöjningar på kött så kommer effekterna att märkas tydligt för vem som helst. Vanligtvis har konsumenterna dålig koll när det rör sig om måttliga prishöjningar. Nu kan effekterna bli så stora att massan av konsumenter kan reagera. Det är inte sannolikt att handeln sänker sina marginaler. Växtbaserade livsmedel kommer att få ett lyft, inte minst de köttliknande produkter som ersätter kött.

Bra att MP självt tar ansvar för sin politik

I sin retorik har MP velat uppvisa ett nästan gränslöst ansvarstagande för, ja vadå Sverige, klimatet, miljön, barnens och barnbarnens framtid, just name it. Det har varit svårt att se någon realism i politikernas salvelsefulla tal. I energifrågan har man fått kraftigt motstånd från de familjer och företag som drabbats av de negativa effekterna.
De har medverkat till att fullt fungerande kärnkraft avvecklas. De har kunnat ta skydd från socialdemokraterna.

På ett politikområde som livsmedelsproduktionen har MP varit medvetet diffusa för att inte förlora väljare. Deras insatser för växtbaserad kost har varit obetydliga. Att ta strid om etablerad ”svensk mat” är en smocka rakt i solarplexus på mammor och pappor. Då avstår MP hellre. Köttfärssås och köttbullar har sprängkraft…

Efter avhoppet från regeringen får de ta ett mer tydligt ansvar för sin politik där resultat kan visas i valet september 2022.

Polsk riksdag, fortsatta leken i Sveriges riksdag fr.o.m den 24 november 2021

Här är vi inte varit tillräckligt snabba i reaktionen på turerna i Sveriges riksdag. Bloggare med historia som fack har redan upptäckt likheterna med begreppet polsk riksdag.

Det är lärorikt att gå tillbaka till sejmen i Polen på 1100-talet och framåt. Här framgår att adelssläkterna – och det fanns väldigt många – hade genom sin representant absolut veto.

Så illa är det inte i Sveriges riksdag, men det finns många möjligheter för partierna och enskilda ledamöter att obstruera. Här är turerna invecklade och svåra att förstå. Men intrycket blir lätt att nästan vem som helst kan konstra, intrigera, mygla, ljuga och framhäva sig själv eller sitt parti.

Talmannen har i SR under torsdagen uttryckt sin uppfattning om utnämningen av statsminister, ett intermezzo som varade 7,5 timmar, hade kunnat undvikas om partierna i riksdagen hade varit öppna med sina förbehåll. Det kan inte missförstås att talmannen särskilt tänkte på MP:s agerande. Redan under onsdagen riktade många journalister kritiska frågor till MP som gick ut på att MP dolde sina förbehåll. Det är också möjligt att S har brustit genom att inte fråga MP i förväg om förbehåll. C kom sent med sitt beslut om budget. Eller var det rentav så att S anade vad som skulle hända? Alla aktörer kan idag ses som likadana kålsupare, men vissa är mer kålsupare än andra, för att travestera Orwell.

V har hittat sin nisch med garantipension

Utåt massorna har inte V förklarat att deras strid gäller garantipensionen, specifikt. Denna pension på ca 8.000 kr per månad går ”till dem som inte arbetat”, som det har hetat när massmedia rapporterat. S vill istället höja tjänstepensionen till alla dem som anses ha jobbat troget hela livet. Garantipensionen gäller i stor omfattning kulturarbetare och konstnärer. Många har satsat inte bara sin själ utan även sitt liv och hälsa.

Så valkampanjen har börjat redan före röstningen på onsdag om statsministerkandidat Magdalena Andersson och S-budget. Det återstår att se vad utfallet blir. Oavsett valet av statsminister och budget kan pensionsfrågan bli en riktig långkörare. S och V har tydliga målgrupper. Valfläskets tid är inte förbi. Det känns faktiskt riktigt hederligt mitt i allt som sker i brottslighetens och våldets Sverige.

Att låta socialdemokratisk är högsta nivå

”Alla är jämlika, men vissa är mer jämlika än andra”

Så förklarar grisarna i George Orwells roman Djurfarmen varför vissa, nämligen de själva, skall ha privilegier trots att man tidigare sagt att alla skall vara jämlika. Boken handlar om djuren på en bondgård som avsätter bonden och tar makten själva. Göran Persson uttalade sig i TV i samband med regeringsförhandlingar 2021 om Magdalena Andersson som hade gjort djupt intryck enligt hans utsago. Magdalena ”lät socialdemokratisk”, enligt Persson, numera godsägare i Södermanland. Att kunna låta socialdemokratisk var på något sätt det högsta tillståndet. Eller varför inte det högsta ståndet i socialdemokratins korrupta värld. Persson såg mäkta belåten ut när uttrycket ”att låta socialdemokratisk” kom över hans läppar. Han visade inga tecken på att reflektera över att på detta sätt införa en ny mänsklig kvalitet för arbetarrörelsens toppar. Inte heller föll det honom in att betona handling och konsekvens framför tanke.

Perssons grötmyndighet kom också fram när han leende poserade framför kameran med ett av kongressombuden i Göteborg, en äldre dam som ville skaffa sig ett minne från händelsen att få stå tätt tryckt vid hans sida. Efter klicket med kameran klappdunkade Persson henne i axeln med ett överlägset hånflin. Ingen tvekan om vem av de två som var mer jämlik än andra.

PS
Uttrycket ”klappdunka” är vårt sätt att ta upp kampen om språkets nyanser. Det är att klappa med en samtidig rörelse som stöter bort en undersåte som tror sig vara jämlik.

Förstå djurens lidande – lyssna på Vetenskapsradion SR!

I programmet Vetenskapsradion Nyheter SR1 redovisas uppfödning av olika köttslag – ”Därför får svensk kyckling rött ljus i köttguide”. Kyckling som kännande individer måste tas med full respekt när du står där i butiken vid kyldisken med en förpackning med kycklingfilé. Vilket lidande har just denna kyckling fått utstå? Är det moraliskt försvarbart att äta kött? Idag vet man mer, att en kyckling kan känna som andra individer, som människor.

Diskussionen om djurens lidande har åter blivit en stor fråga i media. Förmodligen kommer de upprörda känslorna – med all rätt – att växa och bli outhärdliga innan de åter fadar ut. Sen kommer diskussionen att återuppstå, fada ut, återuppstå… När kan vi få uppleva slutet på djurens lidande?

Äntligen, WWF varnar för Svensk Fågels djurplågeri!

Djurskyddsbrott i hanteringen av kyckling har påvisats av engagerade personer och myndigheter. Först nu har WWF- Världsnaturfonden genom Anna Richert tagit aktiv del i den mediala uppmärksamheten. Det visar på att tröskeln är väldigt hög för att ideella organisationer ska ta till orda. Djurplågeriet i kycklingbranschen har pågått i decennier. Varför har inte WWF använt sin status att agera tidigare? Djurens Rätt och Djurrättsalliansen har som aktivister under decennier drivit frågor om djurskydd och djurplågeri.

Fågelbranschen har ett gemensamt bolag Svensk Fågel för att sprida information. Djurplågeri finns inte ens omnämnt på deras webbsajt. Inte heller djurplågeriet i Kronfågels slakteri som Expressen rapporterade om.

Glasgow- kort eller långt a?

Ingen ordning alls i uttalet av den första stavelsen. Dessutom kan den andra stavelsen uttalas på mer än ett sätt.

Uttalet på lågskotska är så här: kort a och andra stavelsen svald på ett oförklarligt sätt.

Uttalet i nyhetsprogram är ofta med långt a.

Håll med om att lågskotska uttalet är mysigast! Hoppas att det lågskotska uttalet breder ut sig när de 4.000 delegaterna och Greta Thunberg åkt hem från klimatkonferensen COP26.

Är GW en dumskalle själv?

Vid avtackningen av Stefan Löfven vid partikongressen (S) häromdagen fick en rad kändisar formulera sitt omdöme över avgående partiordförande (S). Det är inte mödan värt att söka sig tillbaka för att höra de olika bidragen. Ett som stod ut var från Leif G.W. Persson som bl.a yttrade ”han är ingen dumskalle” eller något i den stilen. Han såg oförskämt nöjd ut vid tillfället. Men inte mer än vanligt kanske. Han brukar gilla det mesta han själv säger i vällustiga, blöta munrörelser med prillan på glid. Tänk att ha en sån ställning som svenska folkets celebritet! Få andra kan få säga ordet dumskalle som omdöme på en person, även om det är menat som en kärleksförklaring. Tiderna har förändrats inte minst vad man får säga offentligt. Knappast någon skulle våga klanka på en folkkär person som GW, Gustavs son ni vet, alla ni som läst boken. Inte ens en forskare i Uppsala med identitetsfrågor som inrikting.

Men har man inget att förlora, vågar man. Jag tycker att det är dåligt att ta fram ett gammalt uttryck som dumskalle. Ordet kan av några uppfattas som nedvärderande och behöver inte spridas till dagens publik som gärna tar efter sina favoriter. Det finns ju så mycket annat man kan säga.