Angiveri mot knarklangarna

Blir knarklangarna fler? Isåfall bör polisen ta hjälp från allmänheten. Det är en mycket dålig samhällsutveckling att angiveriet ökar, men vi kan inte avstå från möjligheten att hjälpa polisen. Det lär vara svårt att få uppslutning från politikerna som inte vill göra sig impopulära med ett program för angiveri av knarklangare. Men om vi menar allvar med att snabbt öka insatserna då kan vi inte avstå från angiveri av både langare och användare.

Jag ser framför mig en kampanj med användning av annonsering i alla media.

Angiverilagen

Jag har skrivit på protestlistan som Skiftet har skapat mot angiverilagen. Här räknas upp en rad yrkesgrupper för vilka det vore orimligt att ange personer som inte har rätt att vistas i Sverige. Andra får ett tryck på sig att göra det, vilket kan vara inhumant men också legitimt när det gäller s.k. ekonomiska flyktingar utan skyddsbehov. Få politiker vill träda fram för att försvara utvisning av dem som faller på fel sida om strecket. Men om man drar fram problemen med gängkriminalitet eller islamism då blir det andra reaktioner. Så frågan är nu hur allmänheten ska hjälpa till genom att ange personer som polisen måste förhöra för att kunna avgöra om uppehåll i någon form kan godtas eller inte. En sådan lösning kommer också att vara till hjälp för alla dem som har asylskäl eller andra skäl som uppfyller reglerna för uppehåll i landet. Reglerna för invandring är snåriga. Det är känt för många, något som paradoxalt minskar laddningen i umgänget mellan berörda myndighetspersoner och drabbade/berörda individer och familjer. Invandring till Sverige är viktigt och önskvärt, därför behövs förbättringar i regelverk och praxis.

När TV:n är dumburk, om toppen av kriser och krig

SVT2 Aktuellt levererade måndagen den 25 sept två intervjuer där utgångspunkten var de kraftigt växande samhällsproblemen, krig, gängkriminalitet, våldsbrott, klimatkris, vårdkris, inflation, arbetslöshet med flera. Det verkar som om något ljushuvud vid redaktionen för SVT Aktuellt kommit på att tittarna behöver tröst och ledning i sina liv i skuggan av allt fler och värre kriser och katastrofer. Idéhistorikern Anders Ekström, professor vid Uppsala universitet fick först frågan hur vi ska se på anhopningen av stora problem. Ärligt talat minns jag dagen efter inte något av vad han svarade. Micael Dahlen från Handelshögskolan i Stockholm skämtade om sin roll som ekonomiprofessor och hade några tips om hur man ska hålla huvudet kallt t.ex genom att se på absoluta värden, inte relativa. Reportern log och la huvudet på sned flera gånger i hopp om att framlocka livsvisdom i den svåra tid vi befinner oss i. Innan frågandet och skojandet var slut hann Dahlen och reportern – med andan i halsen – göra konstaterandet att vi alla kanske borde minska på intaget av nyheter om krig och annat elände, fortsatt med fåniga leenden och huvudet på sned.

30.000 individer i gängvåldsvärlden i konungens och allas vårt Sverige

Gängvåldsvärlden har nog svårt att ta allvarligt på situationen när samhällets alla delar lever som vanligt. Högtidlighållandet av kungens, Carl XVI Gustav, 50 år som kung kan pågå trots att Sverige är i permanent katastrofläge med gängvåldsvärlden och i krigstillstånd pga. av kriget i Ukraina. Firandet binder resurser hos Polisen, men framför allt leder det till fel signaler till befolkning och samhällsorgan.

En lösning hade kunnat vara tydliga signaler i samband med dagens firande. Sorgklädda fanor och sorgklädda offentliga platser. Kan hovmarskalken redovisa något som inneburit hänsyn till verkligheten. Det borde vara hans jobb. Hur hade jubileumsfirande påverkats av en fiendes försök till landstigning på Gotland? Business as usual?

Minkpolitik

Vi kan i kölvattnet för regleringen av minkuppfödning i Sverige se en nära nog perfekt anpassning till de berörda intressegrupperna. Uppfödarna, ca 22 st kommer till full belåtenhet att kunna dela på ca 180 milj kr som är  anslaget från staten. Alla uppfödare lär vara nöjda. Konsumenterna i Sverige lär inte sakna minkpäls. Modet är stendött sedan många år. Att bära minkpäls är provocerande, tantigt och töntigt enligt den förhärskande smaken. Rockvaktmästarna kommer att slippa bevaka pälsar som kostat en förmögenhet. Företagare med kylförvaring kommer att behålla sina kunder en tid tills inte ens kineser köper en begagnad päls för hemtransport med flyget. Djurrättsaktivisterna kommer att kunna rida på framgången under lång framtid. Tanter som i sin blomning som ”femme fatale” kommer att kunna säga ”Egentligen har jag aldrig gillat minkpäls”. Direktörsfruarna kommer att skylla på sin åldrade make och att minkpälsen varit nödvändig för acceptans i de finare kretsarna.

Vi kanske kan göra något bra med erfarenheterna från avskaffandet av minkuppfödning. Minkpolitik kan bli ett användbart begrepp för ett politiskt skeende med långdragna förhandlingar och strider där en av parterna – i detta fall minkarna – tillåts lida gränslöst medan de andra parterna får oceaner av tid för att uppnå konsensus och egen vinning.

Vi gjorde det!

Djurrättsrörelsen kan idag glädja sig åt en historisk framgång för djuren och humanismen. Vi har själva deltagit både passivt och aktivt. Aktivt genom att ta tillvara varje tillfälle i det dagliga att tala för djurens sak. Passivt genom att vägra användning av pälskläder. Avveckling i Sverige av minkuppfödning sker under 2024 och 2025. Det återstår att verka för samma mål i alla andra länder.

Läs senaste nyhetsbrevet från Djurens Rätt.

Har Ukrainas offensiv avstannat?

Pessimism kan förmärkas på många håll. Och vad är pessimism i samband med Rysslands anfallskrig mot Ukraina? Biden har börjat tala om ”it takes two to tango”. Då råder ingen tvekan om att det finns vilja att börja förhandla. Priset kommer att bli högt. Stopp för Ukrainas inträde till EU och NATO.

För Sverige kan det också betyda stora konsekvenser. NATO-frågan kommer i helt ny belysning. Måste Sverige och andra länder dra tillbaka sina löften om stöd? I framtiden blir det då inte roligt att komma från Väst om man uppfattas som svikare. Tänk bara på känslan av svek under 2:a världskriget trots stora hjälpinsatser och hjältedåd av individer, frivilliga och organisationer. Nu måste Sverige förbereda nya vägar att stödja Ukraina.

Men allt detta är antaganden, än så länge.

Mer epizootisjukdomar efter EU-inträdet?

Efter den senaste tidens salmonellautbrott i stora värphönsbesättningar och förekomst av afrikansk svinpest hos vildsvin runt Fagersta finns anledning att analysera vad Sveriges EU-inträde kan ha orsakat. Ökad utrikeshandel med livsmedel har skapat nya smittvägar. Det var ett pris som Sverige fullt medvetet accepterade i och med inträdet i  EU. Det lär inte vara möjligt att återgå till det mycket gynnsamma hälsoläget vad epizootisjukdomar beträffar. Sverige har ansetts ha haft mycket rigorös kontroll främst genom sina besiktningsveterinärer med rapportering till SVA – Statens Veterinärmedicinska Anstalt. Det var samtidigt ett argument från jordbrukets organisationer att stå utanför EU. Fortsättning följer senare på denna blogg.

Mikroplaster och hälsan

Inträffade och potentiella hälsoprobelm beskrivs i en artikel. Microplastics May Be Harming Your Body and Brain (mercola.com) Demenssjukdomar, t.ex ökad risk för Alzheimer påvisas av forskare. På ett ställe sägs att plastpåsen fick gå med i en bearbetning av livsmedelsråvara. 

Under solen intet nytt. En kaxig produktionsledare vid SCAN i Skara berättade för mig och kollegor redan 1979 om hur det kunde gå till vid tillverkning av charkprodukter. En underordnad produktionsman berättade stolt om olika sätt att att öka råvaruutbytet. Den frysta råvaran var förpackad i plastsäck. Hela paketet med plastsäck gick med i malning för tillverkning av korvmassa, en emulsion, som blev grillkorv, falukorv och så vidare. Påsen/säcken vägde förmodligen inte så mycket. Det var attityden till kostnadssänkningar som var berömvärt. Hos Scan kunde VD:s pojkar skrymta med att endast skriket tas inte tillvara i tillverkning av chark. Så kunde det gå till hos Scan, en av Sveriges största livsmedelsproducenter. Branschen har ju alltid haft tvivelaktigt rykte angående råvaruinnehållet. Redan Albert Engström, författaren och tecknaren, skrev om charkuteristens utrop och djupt kända tack när han blev räddad från drunkning: Ät aldrig korv!

Den där Nobelstiftelsen

Två tunga media har gjort processen kort med Nobetstiftelsens VD, Vidar Helgesen. K. Bergström i Expressen den 2 september och Maja Aase i SR P1 den 8 september.

Det återstår att se om det bara blir VD som sparkas eller också delar av styrelsen. Bedömningsgrunderna har ett vitt spektrum alltifrån beslutsfattarnas vandel till tokiga beslut om valda personer och länder för inbjudan till firandet i Stockholm i december 2023. Vad som kan vara osäkert är valet av tidpunkt för nödvändiga beslut eftersom tiden är knapp fram till festligheterna i december. Ett grundtips är att sågningarna kommer på behörigt avstånd i början på 2024. Det finns fler än denne Vidar Helgesen som förtjänat silkessnöret. Det blir också en fråga om att finna ersättare.