Trump – en överlevare

Idag firar vi Donald Trump. Skjutningen mot honom blev en chock för deltagarna vid ett rally i Butler söder om Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Hela världen kunde se händelsen i media.

Media och världens kommentatorer kunde omedelbart börja dra slutsatser av det inträffade. En tankeföljd är att Trump ökade chansen att vinna presidentvalet i november. Detta löser problemet med en senil motkandidat, Joe Biden. En fortsättning i tankegången är att demokraterna får möjlighet att förnya stallet av presidentkandidater inför valet 2028. Det återstår ännu flera månader där stora händelser inte bara kan, utan med visshet kommer att skaka om i geopolitiken. Trumps ”America first” och ”Make America great again” kan eventuellt leda till ökad isolationistisk inriktning. USA:s förhållande till NATO har stor betydelse för Europa. Nu har Trump myntat ännu ett slagord: ”Fight, fight, fight”.

Idag kommer söndagsmiddagen att bestå av amerikanska hamburgare från MAX, veganska – som en viljeyttring i lydriket Sverige.

Andrahandsvärde på elbilar

En kommentar av Siv Lundström i Norran den 12/7 2024 i samband med problem för Northvolt, fabrik för batterier till eldrivna fordon, stämmer till eftertanke.

Är Northvolt verkligen framtiden? Ska vi verkligen ha batterier som är så farliga att tillverka i våra bilar? Vad händer om vi krockar? Det börjar kännas som att detta är ett livsfarligt experiment när folk dör på arbetsplatsen. Vad händer med värdet på bilen när vi kört dem ett tag och vill byta in dem. Att byta batteri lär vara väldigt dyrt. Är allt detta verkligen miljövänligt och framtiden?

En diskussion om andrahandsvärdet är motiverad. Marknadens lagar styr andrahandsvärdet för en bil som drivs med elbatteri där en rad faktorer kan spela in. Man kan tänka på driftkostnad jämfört med andra bilar med olika driftformer och med samma prestanda per kilometer vid övertagandet av en ny ägare. Risker kan vägas in, brandrisk, stöldrisk, miljöpolitisk risk mm. Vid tillräckligt hög brandrisk kan värdet bli noll kronor eller ett negativt värde. Likaså kan tillräckligt hög politisk risk sänka värdet till noll kronor eller till ett negativ värde. Exempel: Hur kunde du vara så dum att du skaffade en elbil? Ägarens status i omgivningen kan tänkas påverkas, mätt i kronor eller valfritt valutaslag. Bilens försäkringspremie kan påverkas av nya riskfaktorer, både uppåt och nedåt. Hur påverkas skrotningspremien av elbilar jämfört med andra bilar? Kan andrahandsvärdet bli negativt? Vid vilka förutsättningar kan andrahandsvärdet skena? Vid vilka förutsättningar kan andrahandsvärdet åka ned i källaren?

Northvolt, kemiska processer som Norran inte lyckats granska

Dagens Arbete har gett en lång lista på frågor som Northvolt inte svarat på. Listan är mycket välkommen och det är beklagligt att listan inte publicerats tidigare. Listans punkter är var och en graverande för den hantering som bedrivs.

Norran har varit på bettet att skriva om Northvolt, men klagat på att de inte beviljats intervjuer med t.ex VD Peter Carlsson. Tack vare Dagens Arbetes genomgång har Norran och alla andra svenska media fått möjlighet att vässa frågorna och att vara uthålliga i väntan på kvalificerade svar.

Sälj!

Bedömningarna blir alltmer dystra för Northvolt och förmågan att ta sig ur krisen som blev akut efter BMW:s tillbakadragande av sin jätteorder. Det finns inget synligt bevis som kan upphäva hotet om kollaps för Northvolt och relaterade företag och branscher. Då finns det bara ett råd till privathushåll och småföretag som spekulerat i stigande värden på fastigheter. Sälj! Det kommer sannolikt att ta lång tid för fastighetsmarknaden att komma tillbaka i norra Västerbotten.

Den lokala fastighetsmarknaden kan överreagera så att den enskilde investeraren tvingas avvakta. Men beredskap är av godo.

Norran säger sig ha svårt att få intervjuer med Northvolt

Bara under första halvåret 2024 har Norran haft ett tjugotal journalister som rapporterat om händelser i och kring Northvolt. Vi har inte kunnat se någon förklaring i tidningen till varför så många har fått ägna sig åt det stora företaget. Därtill kommer flera artiklar som producerats av TT utan namn. Är det en framsynthet hos tidningsledningen att många ska få skaffa erfarenheter med tanke på framtiden, eller är Northvolt en katapultstol? Eller både och?

Norran har haft svårt att hålla initiativet att döma av en artikel av Malin Christoffersson och Jenny Pettersson den 2:a juli som visar irritation från Norran.

De stora riksmedia DN, DI, SVT, TV4 har rapporterat omfattande, särskilt beträffande tre dödsfall och 26 olyckor totalt. Det återstår att se om Norran orkar flytta fram positionerna mot företagsledningen med Peter Carlsson, Northvolt.

Northvolt försöker dölja produktionsproblem, miljöproblem och hälsoproblem

Norran och svenska riksmedia har fått ta på sig rollen att förmedla problemen som uppkommit i Skellefteå. Företaget har en hemsida som kan användas, men det gör man inte. Nu har tre dödsfall skett som väcker misstankar om gifter i produktionen. Polis ocb åklagare har inlett undersökning om orsaker men aviserar att svar kan komma först i höst. Hur kan man göra en sådan bedömning? Ingen förklaring lämnas. Företaget har inte gått ut med pressrelease med tillgänglig information. Detta visar en respektlös hållning till berörda med anställda, kunder och myndigheter.

Vi får fortsätta att söka på internet i hopp om att finna kunskap om problemen och spekulationer av konsekvenser.

Ledarna i batterifabriken Northvolt och kommunen Skellefteå håller sig borta när det krisar

Northvolt och kommuninvånarna i Skellefteå plågas av en djup kris med tre arbetare som dött plötsligt i arbetet utan känd orsak. Likaså krisar företaget av uppsagt kontrakt värt 22 miljarder kr med en av de största beställarna. VD sålde egna aktier värda 200 miljoner kr slutet 2023 och kämpar tappert inför medarbetare och media.
Media har avslöjat att ordföranden i Northvolt är sjukskriven sedan februari 2023 utan att kommunicera detta. Vice ordföranden har överlåtit ansvaret på en person i storintressenten Wallenbergs närhet. De politiska ledarna i Skellefteå, kommunalråd och kommundirektör har flugit till Visby för deltagande i Almedalsveckan för att sammanstråla med chefen för det flygbolag som ska återuppta trafiken på Skellefteå i höst, enligt uppgift. Kommunstyrelsens ordförande har stannat hemma och är tyst som muren om allt som sker öppet och det som bara är känt i slutna rum.

Senfärdigheten hos den operativa ledningen i Northvolt att omedelbart och med beslutsamhet ta sig an de tragiska dödsfallen är mycket beklaglig. Det är även ett illavarslande tecken på ledningens brister. Enligt alla skrivna och oskrivna regler måste en kris, här med dödsfall tas med högsta prioritet. Så har inte skett.

Centralplanering för Norrland under Tidöregeringen

Fortsatt lågkonjunktur och stor osäkerhet i den ”gröna omställningen” framtvingar centralplanering enligt socialistiska principer i händerna på Tidöregeringen. Visioner om en grön ekonomi kan krascha på flera områden. Det må vara produktion av grönt stål, vindkraftutbyggnad, modernisering av kärnkraftverk, byggande av ny kärnkraft, produktion av bilbatterier, järnvägsnät eller kraftledningsnät. Flera områden väger tyngst för Norrland.

Northvolt med etableriing i Skellefteå har inte nått produktionsmålen. 3000 personer har beräknats för jobb i Skellefteå. Situationen har närmat sig en kritisk punkt där konkurs kan bli enda utvägen när stora BMW sagt upp ett mycket stort avtal. Samtidigt ropar kommunalstyrelsens ordförande Lorents Burman i Skellefteå efter beslut om byggstart av Norrbotniabanan mellan Dåva och Skellefteå. Kan ett sammanbrott för Northvolt lösa problem med brist på resurser i andra projekt som bygget av Norrbotniabanan? Byggande av bostäder är uppskruvat till högsta möjliga nivå utan vetskap om det totala behovet och till vilken pris.

Vare sig man vill eller inte kommer behovet av centralplanering att stiga för att öka chansen till genomförande av de olika megaprojekten som ska rymmas i Norrland. Många experter har förutskickat att Norrland kommer att bli som en enda stor grusplan likt den jämförelsevis lilla grusplan som havererade Stålverk -80 efterlämnande.

Som ett led i samhällelig övergripande förvaltning, eller centralplanering om man så vill, har Digg sett dagens ljus. Som en av nio har Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå utsetts av regeringen till ledamot i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Motivet sägs ha varit att möta den snabba utvecklingen inom AI. Men visst har den nya myndigheten en omisskännlig lukt av klassisk socialistisk centralplanering!

Midsommar, mathelg

Så långt som jag kan minnas hade vi med starkt inflytande från livsmedelshandeln fyra stora mathelger under året för etniska svenskar: midsommar, allhelgona, jul/nyår och påsk. Handeln har ett intresse att anpassa sig där kulturella förenklingar sker. Idag är det viktigt att förtydliga och samordna mathelgerna för etniska svenskar. Med tiden har andra mathelger, särskilt i samband med muslimernas Ramadan manat fram nya inslag. Enligt den gregorianska kalendern flyttas tidpunkten för Ramadan tillbaka med omkring elva dagar varje år eftersom den muslimska kalendern är en månkalender. Därför får livsmedelshandeln anpassa utbudet därefter. I korthet kan sägas att handeln varit styrande för majoritetssamhället med viss anpassning till invandrarnas behov. 

Den kulturella mångfalden har förmodligen påverkat konsumtionsvalet för alla konsumentkategorier. Den etniska svensken har i okänd omfattning hållit kvar det invanda mönstret för midsommarfirandet med sill, färskpotatis, lax, diverse korvar och nubbe, öl och jordgubbar. Alkoholvanorna sitter i hos många med överkonsumtion. Till midsommar kan det vara accepterat med en rotblöta ända in på morgontimmarna, mest för herrarna. Sju sorters blommor under huvudkudden för alla giftaslystna skapar snack men efterlevs sällan.

Vegetarisk och vegansk mat spelar allt större roll. Det finns numera alltid någon som är vegan eller vegetarian bland deltagarna. Lägg därtill inflytandet från andra kulturer. Då kommer bordet och buffén att få en gradvis ny karaktär jämfört med tidigare. Små förändringar varje år blir efterhand stora förändringar. Egentligen är detta ett signum och viktiga mekanismer för kulturella förändringar. Men under den normstyrda konsumtionen ligger viljan och längtan till kontakt med tillvarons urkrafter. 

Cynisk människohandel med Iran

Överenskommelsen med Iran om bytet mellan massmördaren Hamid Noury och två svenska medborgare upplevs som rimlig av svenska regeringen. Makan till den svenske forskaren som var iransk medborgare vid arresteringen i Iran, har i SVT sagt att det hade varit möjligt att sätta hårt mot hårt och kräva att alla tre skulle ha frigivits. Allt, eller iallafall det mesta kan ses som en affärsuppgörelse. Vad som inte nämnts i svenska media är regeringens egenintresse att vinna good-will. Då blir det relevant att väga in vad en försening eller haveri i förhandlingsprocessen kunnat medföra för vår regering med vacklande ställning. Denna aspekt vore förbjuden att ens antyda i statstelevisionen.

Därmed inte sagt att regeringen fattade fel beslut eller ett dåligt beslut. Fallet med byteshandel med människor är fundamentalt svårt. Nu återstår för Sverige att försöka finna ett nytt upplägg för att få den tredje personen fri. Det kan kräva intervention i svenska företags export till Iran av strategiska varor och tjänster. Och då vill ingen anhängare av mänskliga rättigheter höra att det skulle vara principiellt fel.