Partsintresse trumfar djuromsorg

Uppdrag granskning har på kort tid haft två program om djurplågeri inom mjölkproduktion och slaktdjursproduktion, senast den 20 januari.

Diskussioner i efterhand pågår med företrädare för Krav, Arla, LRF med flera. Alla talar för sin sak med bortförklaringar och total brist på ansvarstagande. Högt på böndernas maktpyramid finns LRF- lantbrukarnas riksförbund med ordföranden Palle Borgström. Han visar sig på nytt vara driven i bortförklaringarnas konst. Han hävdar att fallen med djurplågeri och vanskötsel är mycket få. UG kunde visa bilder och kopior på ett hundratal fall. Borgström vidhåller sitt påstående om att det är undantagsfall.

Det går inte att dra någon annan slutsats än att han talar i eget intresse som djurbonde med en polisanmälan som nyligen skrivits av.

UG har även gjort platsbesök och försök till intervjuer med skygga och skuldmedvetna djurbönder och mjölkbönder.

Av de intervjuer som fångats framgår tydligt att djurplågarna tycker synd om sig själva, inte om djuren. Ofta tycker djurägarna, trots omfattande bildbevis att anmälningarna och påföljderna med t.ex djurförbud varit obefogade.

Global statskupp – Konspiration¹ eller fakta?

Av Miljörealisten

Den globala statskuppen av Jacob Nordmangård är en mycket läsvärd bok. Den tar sin utgångspunkt i de maktstrukturer som finns och som förstärks genom Coronakrisen. För att citera Winston Churchill ”Låt aldrig en bra kris gå till spillo”. Coronakrisen har många dimensioner. Den involverar vad vi äter för att hålla oss metabola friska, den rymmer aspekter kring den medicinska behandlingen och framför allt – den handlar om människors rädsla för en ny okänd, icke synlig, global fiende.

Genom rädslan kan den ekonomiska och politiska makten, som i allra högsta grad är sammanbundna, genomföra åtgärder som inte hade varit tänkbara under andra förhållanden. Den klassiska devisen gäller; ju större rädsla, desto större byte. Klimat- och Coronahoten motiverar globalt samlade åtgärder. Lägg därtill terrorism och ev. kommande ekonomisk kollaps. Samtliga dessa hot har ett gemensamt, de är globala.

Boken beskriver de maktstrukturer som har byggs upp på global nivå för att möta dessa och andra globala hot. Ett arbete som har pågått sedan första världskriget och resulterat i ett antal institutioner som vi alla kanske tror speglar politikernas vilja. Inget annat kan vara mer fel. FN, Romklubben, World Economic Forum, G20-gruppen är aktörer som är starkt sammanlänkade med de globala ekonomiska krafterna. De är drivande i arbetet med Agenda 2030 som är ett överstatligt mål, som även Sverige har att inrätta sig efter.

En förutsättning för globalisterna är att man kontrollerar media. Genom plattformar som Twitter, Facebook och traditionella media säkerställer man att ”rätt” budskap förmedlas till läsarna. Den svenska pressens självcensur i t.ex klimatfrågan är slående. För tio år sedan gick det att få in avvikande åsikter i media, idag är det omöjligt, ofta med hänvisning till falsk balans, enligt den engelskspråkiga Wikipedia.

Coronakrisen är en gamechanger. Corona som medicinsk företeelse är jämförbar med Asiaten eller HongKong-influensan. Den metod som används för att kartlägga smitta, PCR-test, är mycket osäker. Men det primära är att man har fått ut budskapet att smittan kan vara livsfarlig och att det enda som hjälper är att vaccinera sig. Slutresultatet blir att de redan rika ägarna av läkemedelsbolagen blir än rikare!

Miljömässigt kommer Coronakrisen att få långtgående verkningar. Den har visat att samhället inte stannar av, trots de nedstängningar som sker. Men det leder till en fortsatt omstrukturering där de stora aktörerna kommer att fortleva, men de mindre lokala/privata försvinner. Parat med Agenda 2030 leder det oss in i ett samhälle där tillgången till energi kommer att vara mycket mer begränsad. Den gröna klimatfonden ska finansieras och operationaliseras. Det kommer att kännas i plånboken.

Vi kommer att se nya sätt att producera mat och den föda som vi kommer att inmundiga kommer att se annorlunda ut, där fluglarver och friterade insekter kan finnas på menyn. Vägen dit ser väldigt olika ut beroende från vilket håll man betraktar frågan. Monokulturer kontra diversifierat jordbruk. Återföring av näring eller konstgödsel. Tillverkning av ”konstgjort kött” eller kött från naturligt betande djur. Som biologiska varelser kommer vi att fjärma oss vår evolutionärt naturliga föda, vilket kommer att ge hälsokonsekvenser.

De största förändringarna kommer att ske avseende ägande och fördelning av ekonomiska resurser. Deutsche Bank har i sitt Konzept #19 presenterat tankegångar hur ekonomier, affärer och samhällen skall byggas upp efter pandemin. Det ger en föraning av framtiden.

Förändringarna handlar om överföringar från den äldre generationen till de yngre för att inte underblåsa populistiska strömningar. Vi kommer att övergå till en grön ekonomi som baseras på vätgasteknologi. Däremot behövs en öppen och ärlig diskussion om vilken energi som skall producera all denna vätgas, eftersom sol- och vind inte kan svara upp mot behovet. Konsekvensen kan bli att nya generationers kärnkraft blir en framtida ”ren” energikälla.

Målsättningen är att vi skall vara klimatneutrala! Dvs. inte släppa ut någon koldioxid, trots att den vetenskapliga diskussionen under Coronakrisen med tydlighet har visat att det inte finns evidens för att koldioxiden står för ett varmare klimat. Kausaliteten är inte visad!

Detta är en kärnfråga som har blivit en så absolut sanning att den inte får ifrågasättas, framför allt inte i Sverige. I andra länder finns en seriös debatt mellan de som företräder IPCCs uppfattning och forskare/kunnig allmänhet som har andra uppfattningar om vad som påverkar klimatet.

Den andra kärnfrågan är Corona och metoderna för att hålla nere smittspridningen. Hittills har kineserna vunnit genom sin hantering av smittan. Sannolikt blev de tagna på sängen av den spridning som skedde i Wuhan och låtit den gå för långt innan man fattade beslutet att stänga ned staden. Covid 19 har ett annat spridningssätt än en ordinär influensa. Superspridare ger spridning i kluster som gör att vanliga synsätt kring flockimmunitet inte fungerar.

Den traditionella kinesiska medicinen går ut på att stärka kroppen egen förmåga till läkning. Det var därför som C-vitamin tog slut under våren 2020. Kinesisk vårdpersonal fick dagligen stora doser av C-vitamin för att inte själva bli smittade. Vidare har C-vitamin använts intravenöst på patienter. Det har visat sig fungera om det sätts in i början av infektionen. C-vitaminbehandling är enligt västvärlden ”fake news” eftersom det inte ger några inkomster till läkemedelstillverkarna.

Dessa två fackämnen – i fel tappning – är något som får censuren att slå till. Youtube stängde av Swebbtv som säkerligen har varit en nagel i ögat på makten. Av SVTs egen redovisning syns att det bl.a var klimathotet och Coronapandemin som var orsak.

Konsekvensen av den globala statskuppen är att vi blir alla mer skuldsatta. Dels genom EUs Coronafond, dels genom resursöverföringar i enlighet med klimatavtalet i Paris. För att travestera en tidigare stadsminister – den som är satt i skuld är inte fri! Lägg därtill att vi avskaffar kontanter och bygger ut 5G i oanad omfattning. Övervakningen av befolkningen kommer att närma sig den som finns i Kina. All data kan hanteras av AI-system och visar om vi är ”goda” medborgare eller behöver hanteras med piskan. För att få resa måste vi visa upp våra ”Coronapass”, att vi som lydiga medborgare har vaccinerats 2 gånger för att vaccinet i bästa fall skall verka.

Våra politiker blir alltmer uppbundna av det internationella kapitalet och dess institutioner som sätter spelplanen. Val till nationella parlament kommer att vara mer ett spel för folket. Redan idag är ju avlönade politikerns kontakt med väljarna minimal. Läs Nordangårds bok som klarlägger sambanden, för att förstå världen. Den är högintressant läsning.

Det är hög tid att sticka hål på myterna som möjliggör den censur vi ser i media. ”There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech”, sade Idi Amin. Det gäller numera för Youtube!

¹ Konspiration syftar på ett hemligt samarbete mellan en grupp individer med dunkelt, olagligt eller illasinnat syfte, enligt Wikipedia.

Kravmärkningen har visat sig värdelös och falsk

Svenska djurbönder och mjölkbönder har genom sin anslutning till Krav bedrivit vilseledande marknadsföring. Både Uppdrag granskning i SVT och Nyheter i TV4 har visat på bedrägerier. Omfattningen är ännu inte fastställd. Det värsta i sammanhanget är det grova djurplågeriet som visats i båda kanalerna. Djurrättsalliansen har visat på oerhört grymma förhållanden i ett slakteri, Rögla Slakteri AB som tvingades att stänga.

Det är uppseendeväckande att djurplågeri får förekomma överhuvudtaget, där ansvariga och myndighetspersoner skyller ifrån sig. Som ett mantra upprepar de sitt svar när bevisen läggs fram: ”Det är icke acceptabelt”. Chefen för Krav hann säga det ett tiotal gånger i en intervju med Uppdrag granskning.

Så här sa Krav-chefen: Icke acceptabelt…Icke acceptabelt…Icke acceptabelt…Icke acceptabelt…Icke acceptabelt…Icke acceptabelt…icke acceptabelt…icke acceptabelt…Icke acceptabelt…

Sätt chefen för Krav på omskolning till annat yrke där hon inte administrerar grovt djurplågeri i stor omfattning i Sverige.

Att inte glömma grundläggande behov – 5. Försvaret

Sedan 1946 arrangerar centralförbundet Folk och Försvar en rikskonferens i fjällmiljö. I början av januari 2021 genomfördes evenemanget digitalt pga. Corona-pandemin. Folk och Försvar är en politiskt obunden sammanslutning som verkar för att främja debatt om Sveriges säkerhetspolitik och försvar, läs mer. Med det nyvaknade intresset för försvaret och försvarsbudgeten är alla utåt synliga evenemang och diskussioner av intresse. Stormakter har helt andra resurser till förfogande för att upprätthålla försvarsviljan och allmänhetens bild av landets försvar. Stora militärparader och överflygningar tillhör de mest dramatiska iscensättningarna av ett lands potential. Vad försvarsresurserna är i verkligheten är en annan sak.

Den svenska allmänheten får sägas vara svältfödd på militära demonstrationer. Återinförande av värnplikt har skapat uppmärksamhet på bredden. Intermittent uppmärksamhet kring militärt flyg och exportsatsningar underhåller intresset även om de flesta exportförsöken bara blir en vindpust. Till sist finns bara profilerade politiker och militärer. Tyvärr med ganska ynkliga framträdanden i TV. Hittills i år har vi hört intervju med ÖB Micael Bydén som ger ett mycket tryggt intryck. Men när han inte vet vad en officer har för ingångslön då rubbas tilltron för ett ögonblick. Försvarsminister Peter Hultqvist brukar dyka upp allt som oftast, gärna med någon proffsig term som: ”Sverige behöver subarktisk förmåga”. Senast fick han schavottera inför TV-tittarna när han skulle förklara sina finlandsresor i julas, trots rådande rekommendation av sin egen regering att vara restriktiv. På sjungande dalmål – lätt irriterad– ville han inpränta att han som försvarsminister aldrig talar om när och hur han reser, varken privat eller i tjänsten.

Under många år lär vi få nöja oss med krusningar på ytan när det gäller försvarsdebatten. Faktum är att problemen med cybersäkerhet tagit ett allt större utrymme. Här finns ett skriande behov av folkbildning här och nu om cybersäkerhet som har tagit plats som ett grundläggande behov.

Att inte glömma grundläggande behov – 4. Polisen

Ropen på fler poliser torde ha minskat i styrka under pågående pandemi. Flera orsaker kan tänkas: Oron och och rädslan för corona har tagit stor del av vardagen och uppmärksamheten. Men en förklaring är också att coronapandemin har haft påverkan på brottsligheten. Läs mer. Anmälda narkotikabrott under mars 2020 har dock ökat med 13,1 procent jämfört med mars 2019 enligt Polisens statistik. Antalet brott är förfärande stort. Grov brottslighet har idag adresserats under pågående konferens Folk o Försvar av rikspolischefen. Brottsutvecklingen och behovet av fler poliser riskerar att hamna i skugga. Utan nya initiativ mot brottsutvecklingen, bl.a genom fler poliser, kommer brotten att skena när pandemin avtar.

Att inte glömma grundläggande behov – 3. Sjukvården

Många uppgifter förekommer i media om leverans av vacciner mot covid 19. Uppgiftslämnare och förmedlare av information är ofta angelägna att skapa intrycket att produktion. och distribution går snabbt. Tolkningen av uppgifterna kan vara svår för den enskilde. Intrycket kan variera starkt, från att vaccination kommer att kunna ske i början av året till att det kan dröja till kommande halvårsskifte eller senare. Det kan därför vara klokt att kolla den senast tillgängliga informationen från Folkhälsomyndigheten.

2020-12-29 publicerade Folkhälsomyndigheten fördelningen av vaccindoser på alla Sveriges län. Totalt rör det sig om 361.800 doser. Med två doser per person blir det vaccin för mindre än 200.000 personer totalt i Sverige per vecka 3.

Med nuvarande hastighet på leveranser och vaccinering är det inte säkert att programmet hinner fullföljas före halvårsskiftet. Övrig sjukvård är starkt eftersatt. Resursbrist kan uppkomma i covidvården och i genomförande av programmet för vaccination. Myndigheterna har inte kunnat göra några utfästelser. Därför är det extra viktigt att inte släppa taget i bevakningen av den faktiska utvecklingen.

Att inte glömma grundläggande behov – 2. Omsorgen

Omsorgen om äldre över 65 år har samma grundläggande karaktär som försvaret, polisen, sjukvården och skolan. Socialstyrelsen lämnade en lägesrapport i mars 2020. Läs mer.

Frågor om epedemier eller pandemier har inte behandlats eller ens omnämnts i den 126-sidiga rapporten. Yngve Gustafson, Umeå professor i geriatrik, uttalade sig i Läkartidningen 2020-05-18 ”Gereatrikprofessor: Många äldre dör i onödan utan korrekt bedömning. Många äldre som nu dör i covid-19 hade överlevt om de kommit till sjukhus. Det hävdar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet, som anser att äldre diskrimineras.”

Gustafson medverkade redan i SVT:s ”Fråga doktorn” 2020-03-23 om ”Coronaläget just nu”. Därefter tycks Folkhälsomyndigheten och deras experter fått hela utrymmet i statstelevisionen under en lång tid när dödstalen steg dramatiskt. Så småningom intervjuades även andra experter som var mycket återhållsamma i sin kritik. Mycket handlade om ”utplattningen av kurvan” över insjuknade och döda. Under första halvåret med ”första vågen” gavs uppmärksamhet åt situationen för de äldre, 70+. Men det var inte kritik av samma karaktär som Yngve Gustafson gav i maj. Det verkade som att professorn i epidemiologi vid Folkhälsomyndigheten, statsepidemiologen Anders som blev Tegnell med hela svenska folket skulle tjäna som orakel i det mesta som gällde coronaviruset som kan leda till sjukdomen Covid 19, trots tillgången på flera epidemiologer och virologer. Den hårt arbetande personalen i äldrevård och äldreboenden fick liten eller ingen uppmärksamhet under ”första vågen”. Under lång tid användes ”kurvan” av Anders Temrell som ett trollspö för att ge förklaringar och hopp. Med tanke på svenska folkets begränsade kunskaper i statistisk teori och matematiska modeller var förmodligen ”kurvan” ett genialt grepp på kort sikt från demagogerna. Men greppet kan straffa sig förr eller senare när verkligheten hinner ikapp.

När nu Sverige och stora delar av världen i början av 2021 genomgår den andra vågen tvingas vi konstatera att omsorgen om de äldre lidit ett stort nederlag. I Sverige kan konsekvenserna för äldre även i fortsättningen bli värre än för andra grupper. Genomförande av vaccinationer utan allvarliga biverkningar av prioriterade och alla andra grupper kan bli utslagsgivande.

Att inte glömma grundläggande behov – 1. Skolan

I uppståndelsen kring stora politiska händelser, som av allt att döma inte är i avtagande, är det av största vikt att inte glömma våra grundläggande behov. Gemensamma grundläggande behov i samhället kan gälla försvaret, polisen, sjukvården, omsorgen och skolan. Inger Enkvist är en uthållig debattör, särskilt när det gäller skolan.Skolan är beroende av lärarutbildningen. Hon har skrivit en krönika på bloggen Academic Rights Watch – Hyperdemokrati underblåser förakt för lärare och kunskap. Är skolan något som gäller alla? Frågan har blivit allt viktigare på grund av de försämrade betygsresultaten. Andel elever med fullständiga betyg har stadigt minskat, vilket ofta kopplas till kriminaliteten. Syftet med detta blogginlägg är att peka på Enkvists krönika. Hon lindar inte in kritiken med flum. Hon talar klartext.

Hennes bakgrund är denna: Inger Enkvist, född 2 december 1947, är professor emerita i spanska vid Lunds universitet, bosatt i Lund. Hon doktorerade 1987 med avhandlingen Las técnicas narrativas de Vargas Llosa. Hon har specialiserat sig på spansk och spanskamerikansk litteraturvetenskap under 1900-talet.

Dessutom har hon deltagit i skoldebatt och kritiserat den pedagogiska forskningen och den svenska utbildningspolitiken. Hon vänder sig emot tanken att den svenska skolans mätbart försämrade resultat (i PISA-mätningarna sedan år 2000) skulle bero på kommunaliseringen 1990. I boken De svenska skolreformerna 1962–1985 (2016) härleder hon i stället orsakerna till den ideologi om samhällets och skolans jämlikhet (reformpedagogik, på engelska progressive education) som sedan 1930-talet predikats av Alva Myrdal och i form av den enhetliga grundskolan (i stället för parallella utbildningsvägar genom folkskolor och läroverk) har genomförts av Stellan Arvidson, Britta Stenholm och Sixten Marklund. Bland reformernas opponenter nämner boken särskilt Ana Maria Narti, Gunnar Ohrlander och Arne Helldén. Läs mer.

SwebbTV vs. Google

Återigen har YouTube som ägs av Google stängt av SwebbTV, nu genom att avsluta kontot utan förvarning. SwebbTV beskylls för att ha åsidosatt community-regler. Ett antagande från Mikael Willgert från SwebbTV är att diskussionen av vaccinering mot Covid-19 utlöst avstängningen. Willgert ger en initierad bakgrund med en redogörelse under 45 minuter av den makt som Google utövar med censur av YouTube och kontroll av mailtrafiken över gmail.

SwebbTV kommer i fortsättningen att sändas över egen sajt, beta.swebb.se.