Inga åthävor i klimatfrågan med Bern & Willgert

Skrivet av redaktionen den 22 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

goLars Bern och Michael Willgert i Sweebbtv gör en sammanfattning av klimatfrågan i serien Fjärde statsmakten. Båda har väl valda exempel från klimatdebatten, t.ex med felaktigheter i filmen ”An inconvenient truth” av Al Gore. Även opinionsundersökningar som visar stora skillnader när frågan ställs huruvida klimatet har påverkats av människan. Många talande exempel.

Här kan det vara på sin plats att kommentera insatserna från personerna Lars Bern och Mikael Willgert. Att I ett fält som klimatfrågan visa en sådan uthållighet och stringens är formidabelt. Vid en närmare granskning kan eventuellt mindre eftergifter om klimatförändring spåras, men huvudspåret har varit och är alltjämt ett radikalt avvisande av klimatalarmisternas påståenden.

En del i framgången kan vara formatet, där båda sitter prydligt klädda och försöker uttrycka sig enkelt och tydligt. Fast kameraposition. De tappar aldrig fattningen, trots att det vimlar av idiotier från motståndarna men även de som sympatiserar. De kommer inte med impulsiva påståenden, utan verkar alltid vara väl förberedda. De har inte hjälp av PR-konsulter eller en organisation som SVT, i vart fall syns det inte. God PR är sådant som inte syns, då blir PR inget konstlat filter. Det kunde vi inte säga om glamkändisarna i Tel Aviv eller om den väl repeterade samstämmigheten och spontaniteten mellan Stefan Löfven och Kristian Luuk.

Till saken hör att repetion av bakgrund och budskap är essentiellt för att nå ut till tittarna. Även i detta avseende är Bern och Willgert mästerliga. Allt känns fräscht och intressant trots att det sagda här återkommit hur många gånger som helst.

PR på riktigt med Löfven i ”Luuk & Hallberg” SVT 2

Skrivet av redaktionen den 22 September, 2019
[ Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

När partiledarna för M, L och KD stod med sina drinkar i sällskap av Micael Bindefeld med ett uppbåd av kändisar i festvåningen i Tel Aviv, gjorde Stefan Löfvén en riktig PR-kupp i Luuk & Hallberg, SVT 2, lördag kväll. Löfvén fick svara på hjärtefrågor om sin barndom och uppväxt. Han fick stort utrymme att berätta om S-klimatpolitik inför sin resa till klimatkonferens i New York. Mycket utrymme i ett populärt TV-program var det utan risk för Aftonbladets elaka tungor. Här blandades aspekter av den allvarliga klimatfrågan med lekfulla inslag. Löfvén framträdde med gott humör, lugn och pondus. Möjligen kan SVT:s publikundersökningar svara på om klimatbudskapet gick fram. Det är en svår balansgång. Risken är att spexandet i Luuk & Hallberg förtog allvaret hos Löfvén. Det återstår att se om några andra partiledare får delta i kommande program ”Luuk & Hallberg”. Men klart är att Löfven vann tonvis av sympatier. Fortsättningen i den politiska konkurrensen är oviss med nya utspel där formen är väl så viktig, eller viktigare i jämförelse med innehållet.

PR-träning eller mutresa?

Skrivet av redaktionen den 21 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Media med Aftonbladet i spetsen har slagit ned på vissa partiledares resa till Tel Aviv september 2019 och firandet av en viss Micael Bindefeld. Det är slående hur media reflexmässigt knyter händelsen till muthypotesen. Det finns faktiskt andra hypoteser också. En är förflackningen av den politiska diskussionen och försöken att finna nya konkurrensmedel i politiken. Ett sådant är användande av PR, public relations och de uttrycksmedel som kan upplevas som nya och fräscha. Form mer än innehåll. Men varför åkte inte alla partiledare med på lyxresan till Tel Aviv? Alla var kanske inte medbjudna men det fanns också en som Annie Lööf som lär ha tackat nej. Beror det på bättre omdöme? Inte nödvändigtvis. C, S, MP har unika möjligheter med fine tuning genom att tampas med svenska folkrörelser. L, M eller KD har det inte lika förspänt med träningsmöjligheter. SD har det förspänt på många sätt, och de blev kanske inte medbjudna till Tel Aviv.

Händelsen behöver alltså inte ses som en banal och tarvlig fråga om mutor. Det kan röra sig om ett desperat försök av L, M, KD att hitta och lära sig ett nytt konkurrensmedel av ett superproffs som Micael Bindefeld. Idéhistoriskt har den politiska diskursen undergått stora strukturella förändringar. Vi kan påminna om ”ideologiernas död” som proklamerades av statsvetaren och chefsredaktören för DN på 1960-talet, Herbert Tingsten. Det upptogs nog då som ganska abstrakt för gemene man. Nu har proklamationen fått bred förståelse, men har fått ny utmaning av klimatfrågan.

Vi får tänka oss oblyga, offensiva PR-försök från L, M och KD efter Tel Aviv inför och i kommande valrörelse 2022. Även från V, S, MP, C, SD som lär få träna på närmare håll och utan högintensiv kändisglamour.

En flyhänt bloggare

Skrivet av redaktionen den 20 September, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Mats Jangdal med Frihetsportalen är en flitig bloggare. Hittills i september har han producerat tio artiklar i vitt skilda ämnen. Han är orädd och påläst. Bloggen startades 2010.

Språklek med allvar i Provence

Skrivet av redaktionen den 14 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

I Frankrike, departementet VAR, närmare bestämt i Belgentier, förbereds en festival detta veckoslut. Morgontidningen Var-matin rapporterar under rubriken:

L’art et la nature, vedettes de
l’éco festival végé-terrien,
ce week-end

dvs.

Konsten och naturen,
ekostjärnorna-festival
för végé-terrien, detta veckoslut

Det är svårt för en svensktalande att tolka nyordet "végé-terrien” men tankarna går till ”vego”. Vid besök på Facebook visar det sig att det är en organisation i VAR vid namn Association végé-terrien (Facebook: Association végé-terrien)

Det tycks vara medvetet att undvika välkända begrepp som vegetarian och vegan, ”vegetarien” respelktive ”vegan”. En stor mångfald av aktiviteter som redovisas i detalj erbjuds på festivalen i Belgentier. Man kan tänka sig att skribenten i den stora morgontidningen och arrangörerna vill undvika begrepp med låsta positioner. Syftet torde vara att locka en ny publik, men också att undvika konflikter med lantbruk/djuruppfödare och den allmänhet som skyr vegetarianism och veganism.

alt

Respekt för både djurrättsaktivister och djuruppfödare i fransk TV

Skrivet av redaktionen den 11 September, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

TF1 är en stor TV-kanal i Frankrike. I ett inslag 2019-09-10 visades konfliktlinjerna mellan producenter och aktivister. Här visades kort en interiör från en stor äggproducent med värphöns i trånga burar. För att visa på hygienkraven vid besök, satte två besökare på sig skyddskläder och fotskydd. Syftet var att visa att dessa försiktighetsåtgärder inte kunde uppfyllas av aktivister som kommer objudna. Skylt på husväggen talade om att fotografering och intrång var olagliga. Bilder på aktivister med skyltar som protesterade mot äggproduktion visades. Nästa inslag visade en jätteanläggning för grisuppfödning. Grisarna levde hela sitt liv på spaltgolv utan strö. Grisproducenten visade en grisflock som gick på ett GRÖNT golv. Det är något som grisuppfödaren tycks tro ser tilltalande ut i ett TV-reportage. Spaltgolvet var MÅLAT grönt av allt att döma. Men TV-teamet hade varit olydiga och även tagit bilder på grisflock på ett spaltgolv i betong (läs på internet), obehandlat utan strö, som det ser ut när inte TV-team är på besök. Slutbilderna som TV-teamet tagit, var bilder på avstånd över hela jätteanläggningen, uppskattningsvis 150 meter lång. Det var bilder som grisuppfödaren inte kunde förbjuda eller hindra.

En tolkning av inslaget i TF1 är att man ville visa hänsyn till både uppfödare och aktivister. Resultatet beror i hög grad på TV-teamets vakenhet för konfliktlinjerna.

I vindkraft möts disparata intressen

Skrivet av redaktionen den 02 September, 2019
[ Andra farliga platser, Vindkraftverk | Permalink | Trackbacks (0) ]

40 vindkraftverk planeras i Flarken, Västerbotten med höjd 250 meter av. Fred. Olsen Renewables. Byggstart tidigast 2022. Länk.

I byn Flarken har ett nytt norsk-svensk företag Fjøssystem AB startats för satsning på industriell mjljöproduktion lokalt och hos kunder i Sverige. Satsningen tycks ha tillkommit som en liten del av den norska invasionen på den svenska marknaden, som vindkraft genom Fred. Olsen Renewables.

Gör ett hopp med tanken tIll Ryssland! Där satsar krigsmakten på att utveckla infraljud som vapen. Samma typ av infraljud som alstras av vindkraftverk! Vilka samband finns mellan dessa till synes disparata verksamheter?

Vindkraft motiveras med att förnyelsebar energi ska kunna produceras. I ansökningar finns inte infraljudens skadeverkningar med. Forskningen har visat att långvågigt, icke hörbart ljud alstras av vindkraftverken med en utbredning ända till 5–10 mil. Effekter har påvisats på människors och djurs hälsa. Jordlagret utsätts för vibrationer. De viktiga maskarna drivs bort. Trädens rotsystem blir större i jordar som utsatts för vibrationer.

Mjölkproduktion drivs av gammal vana. Ett internationellt motstånd till animalieproduktion finns efter FN:s rapporter om klimatet.

Ovan nämnda exempel är bara skrap på ytan av komplexa samband. Exemplen visar dock att det är viktigt att tänka utanför boxen. Invånarna i byn Flarken är skyddslösa mot kapitalintressen som vill tjäna pengar på vindkraft. Ingen bedriver aktiv information om hela riskbilden med vindkraft.Det är inte längre möjligt att avgränsa diskussionen till vindkraft och energi. Det finns samband och nya risker som det är dags att börja undersöka. Nämnda exempel ger ingen överblick att tänka över eller för att ta ställning. I bästa fall kan exemplen ge uppslag till nya problemformuleringar.

Det finns hopp även för ”Det goda samhället”.

Skrivet av redaktionen den 01 September, 2019
[ Övrigt, Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Patrik Engellau har presenterat en utredning om brottsligheten som ”Det goda samhället" beställt från BRÅ.

Utredningen visar på överrepresentation vad gäller brott av papperslösa och andra generationens invandrare. Under många år har justitieminister Morgan Johansson (s) motarbetat särredovisning av de aktuella kategorierna. Forskare har berättat att de varit motarbetade av andra forskare och PK-trogna personer. Rädslan har funnits att beröring med forskning som har särredovisning av grupper skulle kunna hindra/stoppa karriären.

Detta fenomen torde inte bara gälla forskning inom kriminologi. Under 20 år har vi följt forskningen inom djurrätt i Sverige, där vi slagits av hur många och starka hinder satts upp av mörkrets krafter. Osynliga per definition. Trots nya starka trender för veganism finns fortfarande brigader av motståndare till djurrätt och djurens frigörelse. När kommer ”det goda samhället” att engagera sig för djurrätt?

Vegansk fond på New York-börsen

Skrivet av redaktionen den 20 Augusti, 2019
[ Djurrätt | Permalink | Trackbacks (0) ]

ATL som är en gammal anrik publikation som vänder sig till lantbrukare och skogsbrukare, har en nyhetsartikel om en vegansk fond. Denna nyhet kan ses som ytterligare ett tecken på den veganska livstilens framväxt i samhället i Nordamerika och Europa. När en ny bransch, den veganska, tas upp på kapitalmarknaden, då öppnas slussarna ännu mer för inflöde av resurser. Nu kommer ännu fler innovatörer och mogna företag att kunna vända sig till marknaden för kapital i satsningen på veganska varor och tjänster.

ATL skriver försiktigtvis att ”vegansk fond kryddar börsen” kanske för att inte sätta skräck i animalieproducenterna. Intrycket ges att det är frågan om något marginellt. Nu är det upp till det fria konsumtionsvalet och de evigt otrogna kapitalisterna. I sinom tid blir kanske rubrikerna i ATL något i stil med: ”Grisätare i eftersatta områden” eller ”Skolstrejk i Robertsfors för att slippa kyckling och norsk odlad lax” eller ”Pensioner höjs tack vare köttskatten”. Ett är dock säkert, nämligen att veganska maträtter kan bli ännu godare när de kryddas.

Kina begår våld på Hongkong

Skrivet av redaktionen den 13 Augusti, 2019
[ Övrigt | Permalink | Trackbacks (0) ]

Det är tragiskt att politiska företrädare och affärsintressen i Sverige inte protesterar med kraft mot det upptrappade våldet som begås av regimen i Peking mot Hongkong. Även företrädare för universiteten borde höja sina röster och en massa andra också. Tiden är för kort att finna invändningsfria sätt att protestera. Nu gäller det. Om Sverige vill spela föredöme i klimatfrågan så borde det vara möjligt att vara föredöme i kritiken i andra ödesfrågor, som nu händelseutvecklingen i Kina.

Känslan är att svenska media, ta SVT som konsekvent underrapporterar våldet från fastlandskina i Hongkong. Det dagliga inslaget är i regel ganska kort och petas in långt in i nyhetssändningarna. Idag har FN gjort ett uttalande som sändes av SVT. Det andades samordning och återhållsamhet. Visst ska FN ges möjlighet att påverka världens öden, men det får inte hindra personliga ställningstaganden och kraftfulla lokala reaktioner på alla nivåer. Ett visst risktagande måste tas, även risken för svartlistning från Peking.   

1 2 3 ... 60 61 62  Nästa»

Välkommen till Säkramiljön.nu

mischa

Stoppa Fagerlidens avfallsanläggning!
Och andra
miljöfaror.


Senaste...

Artikelarkiv

Länkar

Prenumerera