Efterkrigstidens största politiska fråga – kärnkraft – på väg att växa för 2000-talet

Bill Gates gör inte bara bra saker men allt han gör är utomordentligt intressant som del av en diskussion. Det senaste är planen på att bygga en natriumreaktor i Wyoming i samarbete med Warren Buffet.

Även i Sverige måste vi aktivera debatten om teknik och säkerhet för kärnkraft. Vi behöver bli pragmatiska på så sätt att vi inte alltid värderar en teknik som tänks utesluta andra tekniker. Det är nödvändigt att använda flera olika tekniker. De har alla både för- och nackdelar. Det förstår många, både proffs och lekmän. Här finns ett stort kunskapskapital som redan är och kommer att förbli till stor nytta. Vi behöver således inte börja om från noll.

Riksdagsbiblioteket i Gamla Stan

Ett utflyktsmål i coronatider är Riksdagsbiblioteket.

En bra anledning för ett besök i Gamla Stan. Värdet av besöket förhöjs av ett boklån. Beställning ska göras i förväg på hemsidan, så får du bekräftelse på mail dagen efter att avhämtning kan ske. När jag var där var det få besökare. Säkerhetsvakten, städerskan och någon enstaka kunskapstörstande besökare. Lokalerna är helt fantastiska, se hemsidan. Bibliotikarien erbjöd en bärkasse med tryck Riksdagsbiblioteket. I mitt fall behövdes kassen för att bära den i dubbel mening tunga historien ”Dagbok från UD 1962-1976.” av Bo J Theutenberg. Sedan kan man gå ut i det vackra vädret som lyser upp gränderna och restaurangerna.

Boken: Dagbok från UD. neutraliteten – NATO: i kommunismens Moskva – KGB (1962-1976) Vol. 2 Men hur började det då? Theutenberg, Bo J., 1942-

Cyberattacker mot slakterier i USA

Media har rapporterat snabbt och överskådligt. Men hur är det med djurens lidande i de enorma logistikkedjor som djuren befinner sig i? När slakt, styckning, packning, distribution stannar av blir det en kedjereaktion bakåt i leden. Djur som t.ex grisar som är under transport till slakteriet kan inte tas emot därför att det är fullt i framförvarande stationer på väg till döden. Lasten av grisar på långtradare eller tåg är överfull. Grisarna kissar och skiter på våningsplanet under. Grisarna stressas av att att inte få vatten och foder. Grisar plågas och många dör under transporten under ”normala” förhållanden. Hur mycket ökar lidandet och dödligheten under ett embargo?

En liten del av konsumenterna som kan räknas i många tiotals miljoner, blir på detta sätt medvetna om det oerhörda lidandet i djurproduktionen.

Aschberg får oss att se och känna

Hur ofta har vi inte tänkt tanken att oskyldiga barn ska slippa medverka till eller uppleva djurplågeri? Hur tänker anställda i ett slakteriföretag när det gäller sin egen och familjens konsumtion av gris, fågel, fisk och andra djur. För den som undrar finns det laxslakterier också där man föder upp lax i kassar i havet. Många som arbetar i företag som driver slakt besöker sällan slaktlinjen och andra delar i produktionen. Chefer gör kortvariga besök i produktionen utan att behöva plågas av att komma nära djurens lidande. De håller masken så gott det går. Det finns andra som avlönas för att stå hela dagarna och uppleva det monotona och plågsamma vid produktionslinjen. De har inget val.

Frågan är nu i vilken omfattning som anställda själva konsumerar det företaget producerar. Det skulle vara intressant att kartlägga genom undersökningar. Hur gör de anställda i slakteriföretaget där Aschberg i Aftonbladet avslöjade förekomsten av att kyckling skållas levande? Hur talar man om händelserna hemma vid köksbordet? Är det förnekelse och bortförklaringar som gäller? Ljuger man inför barnen och familjen? Äter familjen fortfarande kyckling eller blir det något som är så olikt som möjligt? Vad säger barnen till sina kamrater i sociala media?

Är inte djurplågeriet en källa för lögner, som vänjer människorna att ljuga och bedra? I listan på de sju dödssynderna från medeltiden finns inte djurplågeri upptaget:

  • Högmod – påfågel
  • Girighet – räv
  • Lust – get
  • Avund – hund
  • Frosseri – gris
  • Vrede – varg
  • Lättja – åsna

Läs mer.

Då fanns djur som minneshjälp. Djurplågeri hade kunnat passa bra som första dödssynd. Då hade djuret människan varit en bra minneshjälp.Men dödssynd är för många bara ett moraliskt fel bland andra moraliska fel. Ordet dödssynd ligger inte lika högt på djävulsskalan som det kan låta. Därför passar inte djurplågeri på listan över de sju dödssynderna. Plågeri av människor och djur är oändligt mycket mer av människors råa ondska.

Robertsfors långt ner i miljöranking

I tidningen Aktuell Hållbarhet sjunker Robertsfors kommun rejält i miljörankingen, från plats 103 till plats 252. Rankingen mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet.

Den nytillträdda samhällsbyggnadschefen Carin Elofsson har svarat på frågor i artikeln. Nu frågar sig folk varför Robertsfors kallar sig ”Sveriges bästa kommun”. Ledande socialdemokrater och centerpartister tycks ha gott självförtroende! Men samhällsplaneringen avseende miljön verkar vara i botten.

Bolidens farliga avfall i Chile, Arica

Nu har de drabbade i Arica, Chile åter aktualiserat frågan om det farliga avfallet. Bolidens kommunikationsdirektör avvisar alla krav bl.a med hänvisning till friande dom i ansvarsfrågan.

Så här skrev vi 2018 om händelser kring det farliga avfallet:

Alldeles oavsett vad som avtalats mellan Boliden och Promel borde de som hade kunskapsmässiga förutsättningar slagit larm för att undvika skador på människor och natur. Det går inte att fastställa att Boliden tagit ett sådant ansvar. Istället har Boliden prioriterat den rättsliga processen för att undvika kostnader och ansvar. Detta är djupt klandervärt. I allmänhetens ögon, både i Chile och förmodligen även i Sverige är utfallet av den mångåriga tvisten djupt orättvist trots att tingsrätten friat bolaget Boliden AB.

Det Boliden inte inser är det enkla faktum att ingenting är klart förrän det är klart. Boliden borde inse att någonting måste göras för att lösa tvisten kring och konsekvenserna av det farliga avfallet. Av allt att döma kommer Boliden inte att slippa ansvar. Sverige som handelspartner kan tappa anseende av denna utdragna tvist.

Sveriges radio och säkerhet

Cilla Benkö, VD Sveriges Radio har vägrat svara på känsliga frågor om medarbetaren, journalisten som inledde förhållande med en islamist. Intervjun på TV4 tisdag var mycket animerad. Inga raka svar, bara undanflykter om integritet. Som bräckjärn fanns DN:s avslöjande om den säkerhetsklassade personen som hade fått parkeringsböter redan 2009 utanför bostaden till SR:s medarbetare, numera skild från sin tjänst.

Tänk tanken att genussitsen (nytt ord som kan behövas i genusproblematik) varit den motsatta. Att VD för Sveriges Radio varit en man, att journalisten varit en man, att islamisten varit en kvinna. Då hade kanske värderingen varit annorlunda.

När får vi nästa scoop? Ett manssvin till VD som tillåter och döljer att en islamist, en kvinna inledde ett förhållande med ett manssvin som jobbar som journalist vid SR. Eller, ett manssvin till VD som tillåter och döljer att ett annat manssvin inledde ett förhållande med flickorna på TV2.

Ligger Franrike 6-7 år före i bedömningen av risker med islamism?

Swebbtv har hela tiden varit och fortsätter att vara whisleblower på en rad områden, i takt med rekrytering av medarbetare. Kvaliteten kan vara mycket varierande – från angelägna scoops till inslag som liknar solförmörkelse. Om man är beredd att ta det onda med det goda funkar det utmärkt. Och vilken TV-kanal med nyheter och samhällskommentarer dras inte med ojämn kvalitet? Men så lättsinnigt kan man förstås inte värdera nyhetskanaler. Högt ställda krav bör hållas högt, som evidens för påståenden, bara för att nämna en central fråga.

Just idag har migrationsfrågan tagits upp i ett samtal mellan Chris Forsne, f.d reporter i SVT och Mikael Willgert, grundare och ägare till Swebbtv. Forsne hänvisade till händelseutvecklingen i Frankrike, där nu ett antal generaler varnat för inbördeskrig och militärkupp.

Här har inte Swebbtv varit först med nyheten. Alla svenska media av betydelse har behandlat hotet i Frankrike. Swebbtv gör något som de anspråkslöst kallar ”Nyhetsanalys”. Samtalet pågår under närmare 60 minuter, vilket möjliggjort sökande efter rottrådare i den svenska diskursen. Där kom Forsne fram till att stjärnreportern från Uppdrag Granskning Janne Josefsson haft en mycket avgörande betydelse för uppkomsten av rasismdiskursen i Sverige. Tänk på valstugorna där svenska politiker talade med kluven tunga. Rasismkortet drogs långt mycket mer än i de nordiska grannländerna. Som många vet har rasism vuxit till en förhärskande diskussion. Det kanske mest kända är n-ordet och dess explosiva potential inom akademin men också samhället i stort. (Som vit akademiker anses jag inte ha rätt att yttra mig överhuvutaget om n-ordet). Swebbtv har idag gett många av oss nya infallsvinklar till migrationsfrågan som ett allvarligt hot och som något omöjligt att lösa då det gått alldeles för långt, menar Swebbtv. Så skarpt skulle förmodligen aldrig statsmedia gå i beskrivningen. Just därför är det öppet för var och en att försöka bilda sig en uppfattning grundad även på oberoende källor, som t.ex Swebbtv.