Rösta eller inte rösta i EU-valet

Om man tycker att klimatfrågan drivs fel är sofflocket ett alternativ. Om man tycker att migrationspolitiken drivs fel är det mer tveksamt. Kanske kan EU införa bättre regler med respekt för mänskliga rättigheter. Om man tycker att både Kina och Ryssland utgör existentiella hot mot resten av världen så finns inget sätt att uttryckas sin vilja genom att rösta i EU-valet. Upptäckter i rymden kommer inte att låta sig påverkas av nationalister men väl av globalister.

Min största vinst kan bli att tala med min nära omgivning. Min första fråga blir: Har du röstat? Min andra blir: Varför?

Vad menar nye ÖB?

I intervju idag den 7 juni med SR P1 kommenterar nye ÖB:n Michael Claesson säkerhetsläget på kort och medellång sikt. Han ansåg att det kan finnas behov av koalitioner med ickestatliga aktörer i Europa. Hur ska detta tolkas? Vad menas med ickestatliga? Ingår där anlitande av legosoldater?

Något annat än värnpliktiga soldater vore ett stort avsteg. Vi önskar en förklaring!

Kaos i debatten om etik i valet av mat

Om vi nöjer oss med att sätta sökarljuset på veganism och vegetarianism kan man subjektivt finna betydande moderation. Strikt veganism har ersatts med veganism där vilt som komplement accepteras eller lovordas. Detta har utvidgats till vegansim, växtbaserad kost som kompletteras med kött, fisk, ägg, ost under en eller två dagar i veckan. Motivet sägs vara att undvika bristsjukdomar eller näringsbrist av mer eller mindre väldefinierat slag. Utöver dessa moderationer finns ett otal kombinationer. Att vara strikt har stämplats som fundamentalism. Och det är ju fult, något som vi ständigt påminns om i samband med strikt religionsutövning. Så om du vill göra intryck på någon torde det vara gångbart att tala om din inrikting för mat men modererat i något avseende. Annars blir du inte trodd eller respekterad.

Kanske har det under lång tid varit så att striktheten varit överdriven och att diskussionen nu kommit närmare verkligheten. Det vore sorgligt om intresset för djurrätt minskat beroende på kaos i matdebatten och inflationen i klimatdebatten. Under pandemin ökade innehavet av sällskapsdjur. När läget normaliserades fanns många, särskilt enpersonhushåll som fick problem med att sköta sin hund eller katt. Detta ledde till fler hundar som fick vara ensamma alldeles för länge under dagen. Avlivning torde ha blivit lösningen för många som lett till personligt lidande hos djurägare. Ensamma djur är ett stort problem som förtigs.

Till vad båtar fredskonferens i Schweiz den 15-16 juni?

Ett stort antal av världens ledare kommer att träffas i Burgenstock. Ryssland kommer inte att delta. Kina har meddelat att de endast deltar där både Ryssland och Ukraina deltar. Kloka analyser har gjorts bl.a i svenska media. Jag vill här framföra ytterligare en tolkning av spelplanen. Genom att inte närvara, kan Putin få ett övertag i spelet och kommunikationen där tyst kommunikation (förtäckt hot) ingår. Jag ser det som att i ena ändan sitter ett stort antal företrädare med olika inställning till Ukraina och pågående krig. Hela skalan är representerad med å ena sidan ledare som vill delta i total uthållig insats för att Ukraina ska vinna kriget, å andra sidan ledare som vill dra sig ur fortsatt stöd. Konsekvensanalys saknas eller är oklar hos deltagarna, hänförda av underbara Vierwaltstättersjön. (Tänk också konferens med privatjet och escortservice!) Den andra delen i spelplanen är Putin som ensam sitter i Moskva. (Tänk Charlie Chaplin i filmen Diktatorn!)

Ledarna som är på konferensen i Schweiz utsätter sig för rak och tydlig avsiktsförklaring från Putin. Ingen kommer att kunna säga sig vara okunnig om förklaringar och hot från Putin. Hur förklaringar och hot kommer att kommuniceras gentemot deltagarna vid fredskonferensen är en underordnad fråga. Spelplanen med Putin i Moskva och världens ledare i Burgenstock blir till renodlad fördel för Putin.

Det båtar föga att bara sitta och tycka om kriget

Inför EU-valet är hopplösheten större än någonsin, samtidigt som det materiella livets överflöd fortsätter att göra oss till nickedockor. De flesta står vid sidan om skeenden med folkets risktaganden på TV-skärmen. Livssituationen är absurd för de flesta, där viljan till opposition blivit starkare men praktisk handling kommit allt längre bort. Över våra huvuden fortsätter krigshetsen med ekonomiska mastodontinsatser. Idag har Sverige utovat stöd:

För att ytterligare stärka stödet till Ukraina och säkerställa en långsiktighet möjliggör Sverige stöd till Ukraina med 75 miljarder kronor. Regeringen skapar en treårig ram för det militära stödet till Ukraina som ger 25 miljarder kronor årligen 2024–2026.

Vi kan anta att stödet är villkorat i förhållande till krigets fortgång. Allt fler röster har höjts för att sätta alla ansträngningar på fredsförhandlingar. Allt fler inser att det är enda vägen, hur motbjudande det än kan vara att förhandla med Putin och hans krigsherrar. Som Michael Willgert i Swebbtv påminde, har Sverige tvingats förhandla och sluta fred med Ryssland:

Den 30 augusti 1721 slöts fred mellan Sverige och Ryssland i Nystad. Sverige fick avträda södra delarna av Kexholms län, Viborgs län, Ingermanland, Estland med Ösel och Dagö samt Livland. Stora delar har så småningom befriats från Ryssland.

Tyvärr har inte SVT och SR samma anpassning till kriget som t.ex Swebbtv till krigets utveckling med geopolitiken som styr.

Revision av kommun med hjälp av AI, t.ex för Robertsfors

Lagstadgad och frivillig revision av kommunens verksamhet kan få nya möjligheter tack vare utvecklingen av Artificiell Intelligens AI. Den stora uppmärksamheten av AI gör att kännedom och växande förståelse bildar en jätteplog som drar över hela landet som underlättar acceptans av AI. En projektledare kommer inte som något UFO utan som en modernt arbetande person med ett uppdrag.

Idag har Lördagsintervjun i SR P1 handlat om hur techentreprenören Jens Nylander arbetar med ett stort projekt. Efter samma modell kan även andra arbeta, eller samverka med Jens Nylander.

Nu behövs initiativ från en eller flera personer i en kommun att tillämpa Nylanders modell. Eller också kan en eller flera ta kontakt med ett företag som kan jobba med hjälp av modellen. Robertsfors kommun har ett manuellt arkiv med pärmar och pappershögar. Det får inte bli ett sätt att dölja fel. Nu finns ännu starkare skäl att städa upp i kommunens manuella arkiv. Det kan ske genom att skanna in alla dokument. Datorn kan snabbt sortera dokumenten digitalt. Utförande av kontroller, revision med förhöjd säkerhet kan nu genomföras.

Northvolt skjuter på börsnotering till hösten 2025

Företaget sätter tio miljoner kronor enligt Norran idag, till premiering av personalen förebärande skälet att personalen jobbat så hårt och väl. Inga presentkort i världen kan uppväga de produktionsproblem som blivit synliga. Marknaden har blivit medveten om risken för produktionsproblem vid Northvolt som situationen nu ser ut.

Ur led är tiden

Ingenting är som förut, eller så är det. Som förut. Veganism i sin rena form är förändrad genom att veganer har börjat äta kött och fisk i begränsad utsträckning, bl.a med motivet att motverka näringsbrist. Det är inte tal om acceptans av djurhållning, något som inte nämns i sammanhanget. Celebritetskulturen har brett ut sig mer med hjälp av sociala medier. Nu är det antal följare och likes som räknas. Icke kvantifierbara fenomen får begränsad uppmärksamhet och analys. Även med fler personer som utger sig för att besitta analytisk förmåga. En finstämd skildring av en persons görande av celebritet får inte plats i en alltmer högljudd miljö.

Djuretik som fick en världsomfattande utveckling har i mångt och mycket ersatts av gulliga bilder på hund och katt. Gärna med gulliga barn också. Fall med grov misshandel av djur får absolut ingen plats i populära media. Vem vill utsätta sina vänner för bilder med hugg och slag som i vanskötseln av tävlingshästar? Men en bild på ett dressyrekipage i en internationell tävling kan gå för sig.

På många sätt ser vi exempel på manipulativa signaler som ger en falsk bild om en bättre värld. Men, handen på hjärtat, så vet vi att vi är utsatta och att vi utsätter andra för manipulation.